Hoe waarborgt u de continuïteit van uw organisatie?

crisis management

Aan alle bestuurders, managers en ondernemers die ook als het even tegenzit de continuïteit van hun organisatie willen waarborgen

Van u wordt er veel verwacht, zeker in deze crisistijd. De wereld om u heen is volop in beweging en natuurlijk houdt u daar rekening mee. U hebt echter niet alles zelf in de hand. Uw medewerkers, uw concurrenten, de markt, maar ook gebeurtenissen zoals een faillissement van uw grootste klant of een belangrijke toeleverancier, een brand of een langdurige stroomstoring kunnen de continuïteit van uw organisatie negatief beïnvloeden. Continueren is vooruitzien. Iwécom kan u helpen systematisch de beste zetten te doen.

Maar liefst 80% van al uw handelen is communiceren

Alles wat u zegt en doet heeft effect; positief óf negatief. Het is vaak de toon die de muziek maakt. En inspelen op behoeften van anderen. Dat bepaalt uw reputatie. Iwécom helpt u stap voor stap een goede reputatie op te bouwen én te behouden. Ook wanneer u in een crisissituatie schaakmat dreigt te worden gezet, bent u bij ons aan het juiste adres. Risico- en crisiscommunicatie is namelijk ons specialisme.

Reacties zijn gesloten.